» Civil szervezetek

Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

A Magosfa Alapítványt tevékenységét 2003-ban kezdte el.

Alapítványunk küldetése: a Börzsöny és a Dunakanyar térségében az ökoturizmus fejlesztésén keresztül hozzájáruljon a helyi értékek megőrzéséhez, a települések és a helyi társadalom megújulásához, valamint a környezeti nevelés eszközeivel bemutassa egy fenntarthatóbb életmód lehetőségeit a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak.

Küldetésünk elérése érdekében a következő három alapprogramot indítottunk: környezeti nevelés, ökoturizmus és fenntartható területfejlesztés. A környezeti nevelést a tudatformálás szempontjából is elsődlegesnek tartjuk: a természet értékeinek, az egészséges környezet megőrzése lehetetlen a lakosság környezettudatos szemlélete nélkül. Az ökoturizmusra nagy az igény a Dunakanyarban és az Alsó-Ipoly mentén, a természeti és az épített környezet pedig különösen alkalmas rá e területen. Fenntartható területfejlesztési alapprogramunkat a helyi igények indokolják: az Alsó-Ipoly mentén kimondták, hogy céljuk az egészséges kistérség kialakítása, fenntartása. Ezen belül elsődlegesnek tartjuk a különböző szennyezések (illegális hulladéklerakók, Ipolyban lévő hulladékok, nem megfelelő szennyvízkezelés) felszámolását.

Főbb eredményeink és jelenleg is végzett tevékenységeink:

Környezeti nevelés:

 • Környezeti nevelési programok tartása (természetismereti szakkör, terepi programok, erdei iskolai programok, családi napok, jeles napok, vetélkedők).
 • - A fenti programokhoz modulok és programok kidolgozása (oktatási vázlat és eszköztár).
 • - "Továbbképzés terepi természetismereti programok vezetéséhez" c. pedagógus továbbképzés akkreditálásában való részvétel, a szervezése és egyes elemeinek megtartása.
 • A képzéshez kapcsolódó (nem akkreditált) továbbképzések szervezése különböző témakörökben.
 • Környezeti nevelési segédanyagok kiadása, illetve a kiadásban való részvétel (memória kártya, terepen használható egylapos laminált határozók, falitáblák, akkreditált képzés jegyzete).
 • Fogyasztó kúra - Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról c. könyv szerkesztése és kiadása
 • Aktív részvétel a Vackor Terepi Természetismereti Oktatóközpontok Közösségének munkájában.
 • Havi rendszerességű környezeti nevelési klub szervezése Vácott.
 • Országos környezeti nevelési kiadvány katalógus internetes elkészítése (ld.: magosfa.hu).

Ökoturizmus :

 • A Duna-Ipoly Zöldút Program koordinálása, és az országos programban való részvétel.
 • Helyi termékek felmérése és népszerűsítése a szobi és a váci kistérség 17 településén (információs táblák felállítása, szórólap kiadása, honlapon folyamatos adatbázis frissítés, helyi termékes piacok szervezése).
 • Országos ökoturisztikai honlap (okoturizmus.hu) szerkesztése.
 • Ökoturizmus – természet, kultúra, harmónia c. könyv megjelentetése és terjesztése állami szervek, önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek számára.
 • Kerékpáros és vízi túraleírások készítése az egész ország területéről a Sulinet honlapra.
 • Háttér anyagok megírása kerékpáros és vízi turizmus témájában.
 • Turista útvonalak kijelölése és kitáblázása a Börzsönyben.

Fenntartható területfejlesztés :

 • Szennyező-forrás felmérés és felszámolás az Alsó-Ipoly mentén.
 • Országos útmutató készítése közösségi folyótisztítási akciók megszervezéséhez.
http://magosfa.hu/
Programajánló