» Civil szervezetek » Sugárkankalin Turisztikai Egyesület

Bemutatkozás

A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület tíz település összefogásával jött létre. Működési területe az észak-magyarországi régió legnyugatibb része, az Ipoly folyó völgyében és a Börzsöny hegység lábánál található kilenc szomszédos település: Borsosberény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Hont, Horpács, Ipolyvece, Nagyoroszi, Patak, Pusztaberki.


Az egyesület legfőbb célja az érintett települések természeti, kulturális és történelmi értékeinek megóvása, bemutatása, a térség népszerűsítése, közös arculat kialakítása. Mindezt kisléptékű fenntartható fejlesztések megvalósításával.

Az egyesületet önkormányzatok alapították, de nem kellett sokat várni a vállalkozások: falusi szállásadók, vendéglátók, kézművesek, civil szervezetek, magánszemélyek csatlakozására sem.

Öt évvel ezelőtt egy lelkes kis csapat Drégelypalánk község polgármesterének kezdeményezésére úgy döntött, hogy egymással összefogva megalakítják a Sugárkankalin Turisztikai Egyesületet. Minden település számos értékkel, gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, azt gondolták, hogy ezt a térséget be kell mutatni másoknak is, ezzel elősegítve a falvak turisztikai fejlődését.

A turisztikai értékeink közül a legjelentősebbek a természeti-táji adottságok. A Börzsöny és Ipoly ölelésében elterülő mikrotérséget kiterjedt erdők, lankás dombok, patakvölgyek teszik változatossá a tájat, szimbolizálva a Nógrádi-vidék, Palócföld ezerarcúságát.

Mindez megannyi lehetőséget kínál a természetjárásra, túrázásra, madármegfigyelésre, fotózásra, gombaszedésre, gyógynövénygyűjtésre. Különösen a Börzsöny és az Ipoly árterei igen gazdagok védett növényekben, rovar, hüllő, kétéltű, hal, madár és emlős fajokban.

A horgász-vadász, kerékpáros turizmuson túl a vidék, kedvező adottságai révén –szelíd, dombos, változatos növényvilággal rendelkező táj – egyre több lehetőséget kínál a lovaglás kedvelőinek.

A falvak számos jelentős irodalmi, történelmi, építészeti és néprajzi örökséggel rendelkeznek. A látogató megismerkedhet a Mikszáth által emlegetett kedves emberekkel, a Mikszáth Kálmán emlékházban tiszteleghet a nagy palóc előtt. Emlékezhet Drégelyvár hős védőire, gyönyörködhet az érsekvadkerti, pataki és dejtári népviseletek gazdagságában. Aki elzarándokol a Tsitári-forráshoz és kegyhelyhez, a völgyben, legelésző őshonos állatokat is láthat. A falvakban sétálva megtekintheti a megújuló palóc portákat. A hagyományőrző napokon megízlelheti a helyi termékeket, a gasztronómiai különlegességeket, megismerheti a régi népszokásokat.

A hozzánk látogatók elszállásolásáról a falusi vendéglátók gondoskodnak.

A települések évről évre több rendezvénnyel, programcsomagokkal, változatos turisztikai szolgáltatásokkal vonzzák a látogatókat.

A szervezetnek nincs foglalkoztatott alkalmazottja, a vezetőség és a tagság munkáját önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. Évekkel ezelőtt alakult egy munkacsoport, amely az egyesület rendezvényeinek szervezését végzi. Sok esetben egyesületen kívüli civilek (tanárok, környezetvédők stb.) is segítik az egyes programok lebonyolításában, pályázatok, kiadványok elkészítésében.

Az egyesület működését és szakmai tevékenységét több szervezet segíti:

Ökotárs Alapítvány Budapest, Duna-Ipoly Nemzeti Park - Börzsöny Tájvédelmi körzet, Nógrád Turizmusáért Egyesület, Magyar Madártani Egyesület

Az óvodai, iskolai oktatás kiegészítése mellett, a fiatalok szemléletének formálását és a természetvédelmi ismeretek bővítését is célul tűztük ki: kirándulások, madármegfigyelések, rendhagyó órák, kerékpártúrák szervezése, kapcsolatfelvétel az erdei iskolákkal.

Tervezzük a térségre jellemző népszokások, népdalok, hagyományok összegyűjtését.

Távlati célunk, hogy az idelátogatók minél több időt töltsenek el a térségünkben, fedezzék fel a kevésbé látogatott természeti értékeket. Ismerjék meg mindazokat a lehetőségeket, amelyet a térség nyújt számukra: természetjárás, egészséges életmód, természeti, táji örökségünk védelme, megismerése, megőrzése.

Az évek során a korábban egymással kevésbé együttműködő települések között egyre intenzívebb a kapcsolat, ösztönzőleg hatnak egymásra. A közös rendezvények kedvező hatást gyakorolnak a helyiek identitásának erősödésére. Az elégedett turisták pedig hírét viszik az itt szerzett élményeiknek, s egyre gyakrabban bukkannak fel elszármazott lakók, újabb iskolás csoportok, kerékpárosok. Mindez azt jelenti a helyieknek, hogy érdemes szálláshelyet kialakítani, vállalkozást fejleszteni, helyi termékekkel foglalkozni. Érdemes önkéntesként hozzájárulni a programok szervezéséhez, lebonyolításához. A közösségi élet is egyre intenzívebb.

Tehát szövődnek a további tervek, de valljuk, hogy mindezt csak jókedvű csapatként, közösen lelkesedve lehet véghezvinni.

Programajánló