» Földrajz » A Börzsöny föld- és tájtörténete

Irodalomjegyzék

Andó J.: ÉK-Börzsöny Drégelypalánk – Kőember-hegy közötti területének kőzettani-földtani viszonyai. ELTE, Budapest, 1967.

Andreánszky G.: Ősnövénytan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954.

Általános természeti földrajz. In: Borsy Z. (szerk.). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Balla Z.: A Börzsöny paleovulkán rekonstrukciója. Sokszorosított kézirat, 1976.

Balla Z.: A Börzsöny paleovulkán rekonstrukciója. Általános földtani szemle, 1977.

Balla Z.: A Magas-Börzsönyi paleovulkán rekonstrukciója. Földtani Közlemények CVIII., 1978.

Balla Z. - Korpás L.: A Börzsöny hegység vulkáni szerkezete és fejlődéstörténete. Földtani Intézet Évi Jelentései 1978-ról, 1980.

Balla Z. - Csongrádi J. – Havas L. – Korpás L.: A börzsönyi vulkanitok kora és K/Ar kormeghatározás pontossága. Földtani Közlemények CXI., 1981.

Báldi T.: A történeti földtan alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

Börzsöny útikalauz. Sport Kiadó, Budapest, 1966.

Börzsöny és az Ipoly völgye turistaatlasz. Cartographia, Budapest, 2000.

Csillagné Teplánszky E. – Korpás L.: Magyarázó a Börzsöny-Dunazug hegység földtani térképeihez I-II. MÁFI, 1982.

Fülöp J.: Bevezetés Magyarország geológiájába. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.

Gyarmati P.: A nógrádi Várhegy és környéke földtani viszonyai. KLTE, Debrecen, 1958.

Hámor G. – Nagy B. – Nagy G.: A Börzsöny hegység déli részének földtani vázlata. Földtani Intézet Évi Jelentései 1971-ről, 1973.

Horusitzky F. Az Északi-középhegység nyugati részének földtani áttekintése. Földrajzi Értesítő, 1954.

Juhász Á.: Évmilliók emlékei. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987.

Karátson D.: A vulkáni működés és a kaldera kérdése a Börzsönyben. Földrajzi Közlemények, 1997.

Karátson D.: Kárpáti kalderák új értelmezése a morfometria tükrében. Földrajzi Közlemények XXVIII., 1990.

Korpás L.: A Visegrádi-hegység és a Börzsöny hegység földtani felépítésének vázlata. Kézirat, 1989.

Kubovics I. – Pantó Gy.: Vulkanológiai vizsgálatok a Mátrában és a Börzsönyben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.

Láng S.: A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955.

Lengyel E.: A Börzsönyhegység keleti peremének földtani és kőzettani ismertetése. Földtani Intézet Évi Jelentései 1953-ról, 1955.

Lengyel E.: A Börzsönyhegység Nógrád-Szokolya környéki területének újrafelvétele. Földtani Intézet Évi Jelentései 1954-ről, 1956.

Martonné Erdős K.: Magyarország tájföldrajza. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2003.

Martonné Erdős K.: Magyarország természeti földrajza. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2003.

Nemerkényi A.: A Kárpátok vulkáni vonulatának távérzékelési módszerekkel végzett tűzhányó-felszínalaktani vizsgálata. Földrajzi Közlemények, 1986.

Pannon Enciklopédia – Magyarország földje. In: Karátson D. (főszerk.). Kertek Kiadó, Budapest, 2000.

Pinczés Z.: A krioplanációs meredek lejtők kialakulása és morfológiája. Földrajzi Értesítő, 1983.

Szádeczky-Kardoss E.: A vulkáni hegységek kutatásának néhány alapkérdéséről. Földtani Közlemények LXXXVIII., 1958.

Székely A.: A Magyar-középhegyvidék periglaciális formái és üledékei. Földrajzi Közlemények XVII/XCIII/3., 1969.

Székely A.: A Magyar-középhegyvidék negyedidőszaki formái és korrelatív üledékei. Földrajzi Közlemények XXI/2., 1973.

Székely A.: A pleisztocén periglaciális domborzatátformálás Magyarországon. Földrajzi Értesítő XXXII/3-4., 1983.

Székely A.: Periglaciális domborzatátalakulás a magyar középhegységekben. Földrajzi Közlemények XXV., 1977.

Székely A.: Vulkáni hegységeink a legújabb kutatások tükrében. Földrajzi Közlemények XXXV/3-4., 1987.

Székely A.: Vulkánmorfológia. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest, 1997.

Vadász E.: Magyarország földtana. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960.
Programajánló