» Ipoly Erdő Zrt. » Bemutatkozás

Erdőgazdálkodás

Az Ipoly Erdő Zrt. Pest és Nógrád megyében 64.000 hektár erdőterületen gazdálkodik. A működési terület közel egyenlő arányban foglalja magába a Börzsöny hegységet és a Cserhátot, valamint délnyugati részén érinti a Gödöllői-dombvidéket is.

Legjellemzőbb erdőtársulások a cseres-kocsánytalan tölgyesek, gyertyános-tölgyesek és a középhegységi bükkösök. A Cserhátban jelentős kiterjedésűek a jellemzően sarj eredetű cseres-kocsánytalan tölgyesek, és a többszörösen sarjasztatott akácosok. A faállomány 33 %-a tölgy, 27 %-a cser, 13 %-a akác, 13 %-a bükk, 8 %-a gyertyán, 5 %-a fenyő, és 1 %-a egyéb fafaj. Az erdőállományok élőfa készlete 13,3 millió br. m3. A Társaság által kezelt erdők 52 %-a természetvédelmi oltalom alatt áll, amelyek elsődleges rendeltetése a védelem, minden más gazdasági tevékenységet e célnak kell alárendelni. Az Ipoly Erdő Zrt. fő működési területe az erdő- és vadgazdálkodás, illetve az erdőgazdálkodással összefüggő szolgáltatások.

A Társaság áltál kezelt két erdőgazdasági tájegység lényegesen eltér egymástól. Míg a Börzsöny mély völgyekkel és meredeken felszökkenő gerincekkel-bércekkel tagolt, s erdőtársulásaiban elsősorban a bükk és a tölgy dominál, addig a Cserhát lankás dombjain a cser és az akác az uralkodó. Az erdőgazdaság átlagosan évente mintegy 140.000 m3 faanyagot termel ki, s az erdőfelújítással kapcsolatos munkák területe eléri az évi 3.000 ha-t. Hatáskörünk kiterjed számos természetvédelmi oltalom alatt álló területre is, így például a Duna-Ipoly Nemzeti Park esetében 25.100 ha tartozik felügyeletünk alá. Erdőművelési tevékenységeink során a mesterséges erdősítések aránya évről-évre csökken, míg a természetes, mag eredetű erdőfelújítások esetében folymatos növekedés tapasztalható. Az erdőfelújítások során kiemelt feladatként kezeljük az őshonos fafajok előtérbe helyezését, valamint szívügyünk, hogy minden erdőművelési munkánk a lehető legkisebb környezeti terhelést jelentse az erdő életében. E cél megvalósulásának érdekében még ma is sok munkát kézzel végzünk el.

Programajánló