» Civil szervezetek

Börzsöny Akciócsoport

A Börzsöny Akciócsoport 1999-ben alakult természetjárók baráti közösségébõl. Feladatul a börzsönyi természetjárás körülményeinek javítását, a természetes állapotok fenntartását és helyreállítását tûztük ki. Célunk a Börzsöny-hegység megóvása, megismertetése és megszerettetése.

Ennek megfelelõen tevékenységi körünk két fõ részre bontható:

1. Turizmus, a Börzsöny-hegység megismertetése és megszerettetése.

A Börzsöny-hegység területének jelentõs hányada a Duna-Ipoly Nemzeti Park által levédett, az itt található élõhelyek, életközösségek, környezeti állapotok természet-közelisége, sok helyütt érintetlensége miatt. A hatósági védelem szerves kiegészítõje az itt fellelhetõ természeti és kulturális értékek megismertetése, a környezeti nevelés, a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása.

E céllal szervezzük országos népszerûségnek örvendõ teljesítménytúráinkat: tavasszal az ötven kilométeres Teleki Pál Emléktúrát, õsszel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen rendezett, a Börzsöny különbözõ tájait bemutató, Börzsöny Vándortúrát, valamint, 2002-tõl, a decemberi Börzsönyi Vulkántúrát; melyek száz fõ körüli indulót vonzanak évrõl-évre. Túráink célja a hegység változatos felszíni formáinak, élõvilágának, kulturális emlékeinek megismertetése, a környezeti és egyéb értékek tiszteletének kialakítása.

Fontosnak tartjuk a hegységet látogató, szabadidejüket itt töltõ kirándulók által használt turistautak minõségének javítását. A tájékozódást segítõ útirányjelzõ és helymegjelölõ táblák kihelyezését kezdtük meg az idei évben, az Ifjúsági- és Sportminisztériumhoz és Pest - Megye Önkormányzatához benyújtott sikeres pályázatainknak köszönhetõen. A táblázásban és az ehhez kapcsolódó útvonalak jelzéseinek felújításában partnerünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park.

"Börzsöny" címû, évszakonként megjelenõ kiadványunk segítségével szintén a hegység megismertetését, a környezettudatos gondolkodásmód kialakulását szeretnénk elõsegíteni. Lapunk az itt található élõvilág bemutatását célozza.

Tevékenységünk jelentõs részét alkotja még az Egyesület tagkeretén belüli turizmus. Kirándulásaink célpontja elsõsorban a Kárpátok hegyvonulata, a Felvidék hegyeinek, történelmi városainak bejárása, felfedezése. Tagjaink közül többen jártak már Európa legmagasabbnak mondott hegycsúcsán, a Mont - Blanc -ra szervezett túra keretében.

2. Természetvédelem, a Börzsöny-hegység megóvása.

A Börzsöny-hegység az Északi-középhegység egyik népszerû pihenõ- és turistaközpontja. Ennek ellenére, valamint felszíni adottságai, belsõ részeinek nehezen megközelíthetõsége miatt viszonylag jól megõrizte a Természet évezredek folyamán kialakult harmóniáját. Nagy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park védelme alá tartozik. Vannak azonban olyan, a hegységben található területek, melyek, bár arra érdemesek, nem védettek.

Egyesületünk három területtel foglalkozik kiemelten, fõbb természetvédelmi programjaink:

  1. "A Dél-Börzsönyi kisvízfolyások, patakok élõvilágának feltérképezése és revitalizációs tervük elkészítése védetté nyilvánítás céljából "
  2. "A Börzsöny-hegység Csóványos - Árva-kút közti területének felmérése fokozottan védetté nyilvánítási céllal"
  3. "Nagymaros - Kismaros - Verõce ártéri jellegû Duna-partjának feltérképezése védetté nyilvánítás céljából" Mindhárom program elsõdleges célja az érintett területek élõvilágának feltérképezése.

Bioindikációs felméréseinket a Göncöl Alapítvány, a Tölgy Természetvédelmi Egyesület, a Pest Környéki Madarász Kör, a Mátyásfa Környezetvédelmi Egyesület munkatársival és önkénteseivel közösen végezzük. A felméréseket követõen, a Természetvédeli Hatósággal együtmûködve szeretnénk e területek védetté nyilvánítását elérni.

Munkánk során szoros kapcsolat alakult ki a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival is. Az erdészeti fakivágások szabályozását hagyásfák jelölésével, a vágott területek megfigyelésével, kutatásával segítjük. Terveink közt szerepel egy ilyen témakörrel foglalkozó tanulmány elkészítése. A zöld turizmushoz kapcsolódva rendszeresen szervezünk szemétszedõ akciókat, a Nemzeti Park munkatársaival, illetve önkéntesekkel.

További információ a szervezet honlapján érhetők el: http://borzsonyhegyseg.hu/node/1
Programajánló