» Civil szervezetek » Civildió - Fiatalok Diósjenőért Egyesület

Civildió - Fiatalok Diósjenőért Egyesület

2010-ben négy éves a CivilDió - Fiatalok Diósjenőért Egyesület, amely 18 alapító taggal alakult, de 2009 év végére már 34 főt számoltunk. A tagokon túl az éves nagyobb rendezvényeinken - mint például az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő DióFesztivál, vagy a CivilDió focikupa - átlagosan még 10-15 segítő vesz részt a munkákban.

Legfontosabb feladataink közé tartozik a helyi hagyományok, kultúra kutatása és bemutatása. Az elmúlt évben is több tucat XX. század elején, közepén készült helyi fotót gyűjtöttünk, digitalizáltunk. A helyi hagyományok bemutatására létrehoztuk a diósjenői DióFesztivált, amelynek elsődleges feladata a helyi kézművesek munkáinak bemutatása, munkafolyamatainak megismertetése az érdeklődőkkel, akik egyre szélesebb körből érkeznek a rendezvényre. Ezzel a fesztivállal szeretnénk megismertetni szélesebb (országos) körben Diósjenőt, amely bár csodálatos környezetével sok kirándulót fogad, de falunk elmaradottsága folytán kevés látogató tölt el több időt községünkben.

Hasonlóan fontos a helyi kultúra feltámasztása, így az Önkormányzattól egy megállapodási szerződés keretében átvállaltuk a helyi könyvtár működtetését, amelyet mozgókönyvtári szolgáltató helyként működtetünk egy addig kihasználatlan önkormányzati ingatlanon 2007 októbere óta. A könyvtár megnyitása óta több felajánlást kaptunk, pályázatokat nyertünk, illetve megkerestünk több könyvkiadót, így a könyvállomány azóta is folyamatosan bővül. A könyvtár olvasóinak száma is jelentős mértékben nőtt, szép lassan sikerül "visszanyerni" az emberek érdeklődését.

2009-ben kezdtük meg eddigi működésünk legnagyobb projektjét, melyhez támogatást a Norvég Civil Alaptól nyertünk. A projekt egy éves időtartama alatt 10 rendezvényt tartunk, melyeken keresztül igyekszünk bemutatni Diósjenő értékeit a látogatók számára, de ezekre az értékekre a helyieknek is rámutatunk. A programsorozat címe:"Légy része a történetnek!" - ezzel is jelezni kívántuk azt, hogy bárki részt vehet falunk felvirágoztatásában, mindenkinek a munkájára, ötletére szükség van ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni.

Eddigi programjainkkal leginkább a családosokat és a nyugdíjas korosztályt tudtuk elérni. Örömmel tapasztaljuk, hogy minden alkalommal az egyre több helyi fiatal mellett megjelennek a környékbeli falvakból érkezők is. Ez egyre nagyobb kihívást jelent számunkra, hiszen a megfelelő támogatók nélkül igen nehéz emelni, illetve megtartani a programok azon színvonalát, amit kitűztünk magunk elé.

Mivel sok fiatalt látunk cél nélkül, ezért a korábbi terveink mellé - miszerint létrehozunk egy információs pontot - kitűztük azt is, hogy a fiatalokat segítő, támogató irodát fogunk működtetni. Ehhez nyújt segítséget az a tény, hogy az év végén Eurodesk partnerek lettünk, és azóta ismerkedünk a Fiatalok Lendületben Programmal. Eurodesk koordinátort neveztünk ki tagjaink közül, aki működteti az irodát, rendelkezésre áll azon fiatalok számára, akik tudásukat bővíteni szeretnék, esetleg segítséget nyújt a külföldi programokban való részvételben.

A jövőben feladatunk a Re-place Ifjúsági Szolgáltató Iroda létrehozása, ahol a fiatalokat igyekszünk segíteni döntéseik meghozatalában.

Egyesületünk minden tagja eddig is és ezután is társadalmi munkába vesz részt a programokba, végzi feladatát.

Hogy miért is CivilDió? Civil, mert pártoktól és egyéb szervezetektől független. Dió, mert a kemény, páncélos héját nehéz feltörni, s ez a héj egy igen értékes belsőt rejt. Ennek a belsőnek mégis akkora ereje van, hogy át tudja törni a páncélt és egy hatalmas fa kerekedik ki belőle. És dió, mert Diósjenő.
http://www.civildio.hu
Programajánló